Christus Keert Terug - Spreekt Zijn Waarheid
Christus is nogmaals teruggekomen om een Hoofdkwartier te stichten, waarin de veelgeprezen Brieven worden aanbevolen en mensen van alle rassen en religies aangemoedigd worden om een Genootschap van Christuswijs te vormen.  Christus legt de oorsprong uit van Christelijk dogma, wat mensen al tweeduizend jaar vastzet in mythische overtuigingen . Hij roept zoekers naar Goddelijke waarheid liefdevol op om zich te verenigen in het scheppen van een Tijdperk van Liefde, Vrede en Blijdschap. Hij belooft hun Herder en Beschermer te zijn.
Klik hier om te lezen
Christus Keert Terug - Spreekt Zijn Waarheid
Klik hier om meer te lezen van de prachtige boodschap van ChristusIK, de Christus

ben gekomen vanuit de Hoogste Hemelse Sferen in de Eeuwige Rijken van Zijn.Ik ben gekomen om rechtstreeks te spreken door het medium van mijn

BRIEVEN

gechanneld door de geest van mijn toegewijde Opnemer, na bijna 50 jaar persoonlijk contact & geleidelijke zuivering van haar geest en emoties om haar in staat te stellen om mijn hoog spirituele trillingen te ontvangen.

Ik wil dat je begrijpt dat na mijn dood door kruisiging, mijn menselijke persona oploste en het nu de     verrezen CHRISTUS     is die tot jou spreekt.
***

IK BEN GEKOMEN
, uitdrukkelijk, om de misinterpretaties van mijn Leringen in Palestina recht te zetten, omdat alle Kerkelijke dogma’s jouw spirituele voortgang belemmeren.
***

Terwijl je deze Brieven leest, zul jij je realiseren dat zij alleen van de HOOGSTE SPIRITUELE BRON afkomstig kunnen zijn, aangepast aan beperkingen van hedendaags werelds begrip.

***

DEZE BRIEVEN zijn een CURSUS van de MEESTER
voor hen die bereid en gretig zijn hetzelfde spirituele pad te betreden dat ik bereisd heb op aarde.

Zij beschrijven het ware   CHRISTUS PAD dat iedereen leidt naar de glorieuze
Staat van Zijn die ik ‘het Koninkrijk der Hemelen’ noemde.

Deze STAAT van ZIJN kan gemanifesteerd worden zelfs op aarde en JIJ, ook, kunt het creëren als jij je geest vrij kan maken van eeuwen-oude mentale programmeringen en de wil en het verlangen hebt om aldus te doen.

***

BESTUDEER DE BRIEVEN       en houd de Leringen aan
en dan zullen mannen en vrouwen    DOOR VERLICHTING gered worden van hun onwetend gebruik van hun machtige gedachtekracht, net zoals Ik onderrichtte in Palestina en wat overdekt is met het menselijk bedachte dogma van Christelijke kerken.

MIJN BRIEVEN
zullen je precies vertellen wat ik werkelijk bedoelde toen Ik onderrichtte op aarde.

Door hen zul je in staat zijn om de spirituele/wetenschappelijke REALITEIT waaraan jij je wezen ontleend hebt, te begrijpen.

Ik ben gekomen zoals ik lang geleden kwam – om je te tonen hoe je te bevrijden van de ontberingen van je bestaan.

Laat mijn inspanningen niet tevergeefs zijn!

CHRISTUS BRIEVEN zijn ook beschikbaar: in English, en Français, en español, in Italiano, sa Tagalog, på svenska, auf Deutsch, em Português, po polsku, на български

Hij spreekt over hoe een Koninkrijk der Hemelen op aarde te vestigen.

Hij roept mensen ook op om een Vereniging te vormen van diegenen die hun talenten of levens willen wijden om te helpen het Koninkrijk der Hemelen op aarde te scheppen.
Er is een grote en liefdevolle response geweest op CHRISTUS’ NIEUWE BOODSCHAP vanuit alle web sites.

(Je kunt de boodschap hier lezen)


De oorspronkelijke website werd op 21.02.2007 gelanceerd.

Voor het laatst bijgewerkt op 22.11.2013

  Voor de CHRISTUS BRIEVEN in boekvorm, klik hier

Neem alstublieft notitie van het feit dat de Opnemer de titel van het boek heeft verrijkt, en het verschijnt nu, in de tweede editie als:
“CHRISTUS KEERT TERUG – ONTHULT VERBIJSTERENDE WAARHEID”
Ze had het gevoel dat het de urgentie zou onderstrepen om de leringen van Christus te distribueren en hopelijk een groter publiek zou aantrekken, omdat zovele mensen de leringen van Christus in zijn Brieven hebben verward met de interpretaties in het Nieuwe Testament en Christelijk dogma.

Er zijn prachtige Getuigenissen ontvangen, die de voordelen beschrijven die verworven zijn door het bestuderen en toepassen van de CHRISTUS BRIEVEN.  Ze kunnen bekeken worden op deze website. Klik hier
KONTAKT, klik hier

**********************

web counter


© Geen enkel deel van deze website mag gereproduceerd worden in generlei vorm of wijze, zonder de toestemming van Christ's Way
Als je de CHRISTUS' BRIEVEN (CHRIST'S LETTERS) in enige vorm wilt aanhalen,
zorg eerst voor schriftelijke toestemming van Christ's Way.