Christus is nogmaals teruggekomen om een Hoofdkwartier te stichten, waarin de veelgeprezen Brieven worden aanbevolen en mensen van alle rassen en religies aangemoedigd worden om een Genootschap van Christuswijs te vormen.  Christus legt de oorsprong uit van Christelijk dogma, wat mensen al tweeduizend jaar vastzet in mythische overtuigingen . Hij roept zoekers naar Goddelijke waarheid liefdevol op om zich te verenigen in het scheppen van een Tijdperk van Liefde, Vrede en Blijdschap. Hij belooft hun Herder en Beschermer te zijn.
Klik hier om te lezen
Christus Keert Terug - Spreekt Zijn Waarheid
Klik hier om meer te lezen van de prachtige boodschap van Christus
GAST PAGINA

Welkom!


Deze website die alle Christus Brieven en Artikelen bevat, is vertaald onder leiding van Jeroen van Buuren.

Gedurende dit proces heeft hij een diepgaande kennis van de Brieven verkregen en is een toegewijd volgeling van Christus Pad geworden.

De Opnemer en stichter van de Christus Pad web sites in het Engels, Spaans en Italiaans heeft de correspondentie in het Nederlands met liefde toevertrouwd aan Jeroen.

Als je vragen hebt of wilt corresponderen, zal hij blij zijn wat van je te vernemen.
Je kunt je vragen en opmerkingen hieronder kwijt

Ook als je op de hoogte wilt blijven van activiteiten rond de Brieven kun je hier je email adres achterlaten.(je kunt ook met de opnemer corresponderen, via de engelse website)

Voer je naam email, en je vraag/opmerking in.
Naam :
Email:
Vraag/
Opmerking

Informatie over activiteiten rond de Brieven, waaronder een nieuwsbrief, vindt je op Christus.nu

De Opnemer wil het duidelijk maken dat vragen van persoonlijke aard niet beantwoord zullen worden. Ze kan niet vertellen waar we zullen zijn in 2012, welke naam te kiezen na een scheiding, wat Jezus te zeggen heeft over details uit het Aquarius evangelie, wat Christus te zeggen heeft over Maria Magdalena, over Judas, enz. (om maar een paar niet te beantwoorden vragen te noemen)
Christus is geen waarzegger, noch is zijn geest een Akasha Schijf van alle menselijke kennis!    Begrijp alsjeblieft dat Christus heel lang geleden iedere menselijke omstandigheid op aarde achter zich heeft gelaten ... behalve wanneer er een goede en dringende reden is voor Zijn terugkomst om een redding of genezing uit te voeren in antwoord op een hartstochtelijk gebed.
Als je een technische vraag heb, mail dan de web master

© Geen enkel deel van deze website mag gereproduceerd worden in generlei vorm of wijze, zonder de toestemming van Christ's Way
Als je de CHRISTUS' BRIEVEN (CHRIST'S LETTERS) in enige vorm wilt aanhalen,
zorg eerst voor schriftelijke toestemming van Christ's Way.