Christus is nogmaals teruggekomen om een Hoofdkwartier te stichten, waarin de veelgeprezen Brieven worden aanbevolen en mensen van alle rassen en religies aangemoedigd worden om een Genootschap van Christuswijs te vormen.  Christus legt de oorsprong uit van Christelijk dogma, wat mensen al tweeduizend jaar vastzet in mythische overtuigingen . Hij roept zoekers naar Goddelijke waarheid liefdevol op om zich te verenigen in het scheppen van een Tijdperk van Liefde, Vrede en Blijdschap. Hij belooft hun Herder en Beschermer te zijn.
Klik hier om te lezen
Christus Keert Terug - Spreekt Zijn Waarheid
Klik hier om meer te lezen van de prachtige boodschap van Christus

Hij zegt:
‘Ik ben gekomen om de misinterpretaties recht te zetten aangebracht in de leringen zoals gegeven toen ik gekend was als ‘Jezus’ in Palestina, 2000 jaar geleden.’
Hij zegt ook:
‘Omdat de mensheid op de rand van een wereldcrisis van enorme proporties staat, is het voor de overleving van belang dat ik, de Christus, tracht iedereen te bereiken die wil luisteren. Jullie weten weinig van de ware aard van creatie waarin jij, zelf, een belangrijke rol speelt.  Het staat buiten kijf dat je ze voldoende moet kennen zodat je kunt beginnen een hoger plan  voor de gehele mensheid voort te brengen.’
‘Het is onmogelijk voor mijn spirituele bewustzijn om een menselijke gedaante aan te nemen om direct tot jullie te kunnen spreken, daarom heb ik een ontvanger gedeprogrammeerd en een ontvankelijke, gehoorzame geest voorbereid om mijn Waarheid te ontvangen en het in woorden weer te geven. Zij is mijn ‘opnemer’.’Opnemer:
Voordat je de Christus’ Brieven leest, wil je misschien weten hoe deze spirituele oefening van overdracht van bewustzijn heeft plaatsgevonden.

De voorbereidingen om Christus’ opnemer te worden begonnen 40 jaar geleden, toen ik als toegewijd Christen, grote problemen ondervond als boer en Christus om hulp vroeg, waarop een onverwacht krachtig antwoord mij elkeen religieus dogma deed heroverwegen en verwerpen. Verlichting volgde en leidde mij naar nieuwe richtingen van werk en studie. Ik begon een bedrijf waarin ik met mensen werkte, dat floreerde. Zeven jaar genoot ik van het succes en geluk. Om te groeien in mijn spiritueel begrip, ging ik vervolgens door verschillende zeer traumatische menselijke ervaringen en na veel lijden, waarvan ik pijnlijk en voedend de betekenis leerde, oversteeg ik ze spiritueel.
Op een avond, na een gebed om leiding, werd de aanwezigheid van Christus werkelijkheid, die mij onweerlegbaar zijn identiteit bewees. Hij sprak een uur met mij, waarbij hij sterke golven van Kosmische Liefde door mijn lichaam zond en gaf me een korte beschrijving van wat ik zou leren en uiteindelijk bereiken. Veertien dagen later leidde hij mij door een transcendente ervaring van Bewuste Verbinding met ‘God’. Ik werd een genezer en een instrument van enkele onmiddellijke genezingen.

Van 1966-1978, op belangrijke punten in mijn leven en in antwoord op mijn vragen, instrueerde Christus mij in spiritueel wetenschappelijk uitgangspunten, zoals uitgelegd door Christus in zijn Brieven. In 1975, maakte ik een nacht van visoenen mee waarin gebeurtenissen tussen 1983 en 1994 werden beschreven, die allemaal uitkwamen. Opnieuw werd mij verteld dat er werk voor mij was weggelegd in de toekomst.

Uiteindelijk, na vele en verschillende gebeurtenissen, altijd verlicht door mijn sterke verbinding met Christus en mijn steeds diepere begrip en persoonlijke ervaring van ‘Eerste Oorzaak’, werd ik naar mijn huidige woonhuis gebracht. Hier heb ik de afgelopen twintig jaar in steeds verdergaande afzondering geleefd, soms in helder en dicht contact met CHRISTUS, soms alleen gelaten om mijn vertrouwen en geduld te sterken door de spiritueel droge perioden.

De laatste vier jaar ben ik mentaal/emotioneel geschoond waardoor ik mijn doel van perfect innerlijke rust en vreugde heb bereikt.
CHRISTUS heeft mij door een geleidelijk doch heel mooi raffinageproces geleid. Eenmaal helemaal vrij van zelf, kneedbaar en ontvankelijk - begon de Stem te dicteren en de Brieven kregen vorm.
Deze brieven zijn volledig het werk van CHRISTUS. Niets is afgeleid van andere literatuur,  hoewel in de laatste jaren  bepaalde schrijvers veel van hun inspiratie hebben gevonden  in de uitstraling van de Waarheid van CHRISTUS’ bewustzijn. Allen die in harmonie zijn  met zijn Bewustzijn zijn waarlijk gezegend. Ik ben alleen de ‘opnemer’ - niet meer dan  dat.


N.B. Als u citeert van Christus'Brieven (Christ's Letters), dient de Bron van het citaat duidelijk genoemd worden:
CHRISTUS' BRIEVEN van CHRISTUS PAD, www.christuswijs.nl

© Geen enkel deel van deze website mag gereproduceerd worden in generlei vorm of wijze, zonder de toestemming van Christ's Way
Als je de CHRISTUS' BRIEVEN (CHRIST'S LETTERS) in enige vorm wilt aanhalen,
zorg eerst voor schriftelijke toestemming van Christ's Way.

Wanneer je wil helpen om de CHRISTUS’ Brieven uitgegeven of vertaald te krijgen in andere talen, maak dan je gift over naar:

ABSA, Hayfields, Pietermaritzburg. South Africa.

‘Christ’s Way’, Rekeningnummer: 908742 1105, Type: Savings.

Swift code: ABSA ZA JJ Branch code: 632006.

Alle assistentie wordt op prijs gesteld.